WERKWIJZE

De Traverse is een expositieruimte in het gemeentehuis van De Bilt.
De ArtTraverse-werkgroep van de Stichting Kunst & Cultuur organiseert hier 4 maal per jaar tentoonstellingen op het gebied van hedendaagse kunst, waarbij ruimtelijk werk en schilderijen worden getoond.

De betrokken kunstenaars zijn allen professioneel actief en hebben in de meeste gevallen een langdurig expositiecurriculum.

Uitnodiging tot exposeren geschiedt uitsluitend op verzoek van de commissie van de ArtTraverse. De selectie vindt plaats na een atelierbezoek, werk wordt in overleg met de kunstenaars uitgezocht.

De commissie van de ArtTraverse verzorgt de publiciteit rondom deze verkoopexpositie, de mailing en een feestelijke opening.

In het hiernaast getoonde informatie-document van de ArtTraverse vindt u ondermeer een plattegrond van de beschikbare ruimte.

INFORMATIE

De ArtTraverse commissie bestaat uit de volgende leden:
Lucie Musterd (voorzitter)
Evert Bouws
Masja Koster
Katrien Kroes
Ellen Spanjaard
Dirk Weber

Algemene informatie:
Lucie Musterd
info@arttraverse.nl

Informatie over aankoop of opties:
info@arttraverse.nl