De ArtTraverse commissie bestaat uit de volgende leden:
Lucie Musterd (voorzitter)
Evert Bouws
Katrien Kroes
Lilian Oldenhof
Ellen Spanjaard

Algemene informatie:
Lucie Musterd
info@arttraverse.nl

Informatie over aankoop of opties:
info@arttraverse.nl

opening

Copyright
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ArtTraverse-werkgroep is het niet toegestaan, de informatie, beeldmaterialen en andere data, die verstrekt worden via www.arttraverse.nl site enigerlei wijze te verspreiden dan wel te vermenigvuldigen.

Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer
Op de website van de ArtTraverse wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De site is voortdurend in ontwikkeling. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en de ArtTraverse neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.