Anne Marie Spijker

In de schilderijen van Anne Marie Spijker (1963) zijn nauwelijks alledaagse scènes te traceren; een ezel in de laadbak van een pick-uptruck, bergen die in glazen potjes groeien, mannen met geweren. Het lijken droomscènes of gebeurtenissen die zich ver weg of lang geleden afspeelden. De uitzichten vanuit Spijkers geschilderde ramen worden schilderijen, de lege fotolijsten zijn vol van het landschap dat er achter schuilgaat, voor een open deur of gapende afgrond drentelen honden heen en weer, de volle maan tegen de diepdonkerblauwe lucht: het zijn werelden van een romantisch verlangen naar een andere plek.

De onderwerpen die Spijker kiest voor de werelden die ze in verf construeert, zijn altijd op iets bestaands gebaseerd: soms gebruikt ze elementen uit gevonden of zelfgemaakte foto’s of dienen de voorwerpen om haar heen als model. Deze spullen krijgen in haar schilderijen een ziel, ze lijken een eigen leven te leiden. Spijker laat een foto zien van drie bezems die tegen elkaar aangeleund staan tegen een muur; ‘Kijk, dit vind ik interessant. Het lijkt net of deze bezems iets met elkaar hebben.’

Spijker doet met haar werk een beroep op het voorstellingsvermogen van de kijker en nodigt je uit om op zoek te gaan naar je eigen wereld van verlangen. Die van haarzelf geeft ze niet zomaar weg. Haar uitgangspunten zijn zorgvuldig onder vele verflagen en soms misleidende, soms hilarische titels verstopt. Met ‘Ik schilderde dit toen ik dronken was’ lijkt het wat romantische tafereel van een bed met fotolijstjes op het tafeltje ernaast plotseling over de ontstaansgeschiedenis van het schilderij zelf te gaan. Zo gek is dat niet, want het canvas is nog altijd het belangrijkste toevluchtsoord voor Spijker. Als echte schildersschilder houdt ze van kleur en verf en de verrassingen die het, zeer dun aangebracht, kan opleveren en is het plezier in het schilderen een van de belangrijkste drijfveren.

Door te spelen met schaal, zowel binnen het schilderij als de schilderijen onderling, schept Spijker echter alsnog een moeilijk te definiëren wereld waarin de toeschouwer afwisselend inzoomt op alledaagse kleinigheden zoals een op kop gelegd schriftje of een hoopje puntenslijpsel, om vervolgens het kader drastisch te vergroten voor een wijds, onherbergzaam landschap. Uit de geheimzinnigheid en verborgenheid die Spijker deze steeds terugkerende motieven meegeeft, klinken, als je goed luistert, nog altijd liedjes van een nooit vervuld verlangen.

Tekst: Jantine Kremer