Evert van Kooten Niekerk

Evert van Kooten Niekerk (1949) studeerde aan de Academie voor Beeldende kunsten Artibus, Utrecht en daarna aan de Rijksakademie van Beeldende kunsten te Amsterdam. Van meet af aan heeft hij zijn beelden in brons gegoten en kort geleden is hij beelden in hout en hardgips gaan vervaardigen. De houten beelden worden met de kettingzaag gevormd en net zoals bij de gipsenbeelden het geval is, worden de beelden gepolychromeerd. Een groot deel van het recente oeuvre bestaat uit portretten van beroemde componisten en schrijvers met markante koppen. Deze portretten zijn gevormd in klei en afgegoten in hardgips. Door de keuze van het materiaal ervaart de kunstenaar een grote vrijheid om te creëren wat hem zelf voor ogen staat.
http://evertvankootenniekerk.nl/