Kars Persoon

Kars Persoon (1954) stelt in zijn schilderijen en tekeningen de menselijke gestalte centraal. Deze heeft in elk werk als het ware een metamorfose ondergaan. We herkennen steeds dezelfde basisfiguur; een mens zonder veel details meestal in profiel weergegeven. Het ‘anderszijn van de ander’ is het centrale thema in het werk van Kars Persoon. Door zich te oriënteren op de andere mens tracht hij de ervaring van het ‘ik en de ander’ te verbeelden. Zelf vergelijkt hij deze verbeelding met poëzie: het beeld is onvoltooid en vraagt van de toeschouwer de inzet om het af te maken.
Zijn werk is opgenomen in de collecties van diverse musea, waaronder het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Centraal Museum in Utrecht, daarnaast in enige bedrijfscollecties.