Sanne van Tongeren

Sanne van Tongeren (Nijmegen, 1978) zoekt de dialoog met oude meesters, maar haar beelden zijn eigentijds. Uit haar figuren spreekt een ingehouden dynamiek, waarmee ze de toeschouwer uitnodigt om zelf in beweging te komen. Van haar beelden gaat kracht uit, maar ook verstilling. ‘Beeldhouwkunst is geen fotografe. Portretten tonen geen momentopname, maar zijn veeleer een verbeelding van tijd.’ Sanne is afgestudeerd als classica. In 2009 verhuisde ze naar Florence voor de studie Figurative Sculpture aan The Florence Academy of Art. Zij ontving een studiebeurs van de academie en werd in het laatste studiejaar opgenomen in de docentenstaf waaraan zij als principal instructor tot eind 2017 verbonden is geweest. In 2016 richtte ze in Amsterdam een klassieke academie op: Figura, Dutch Academy of Figurative Sculpture. Begin 2018 heeft zij haar atelier van Italië naar Nederland verhuisd om daar de start van het tweejarig curriculum voor te bereiden. Haar werk is tentoongesteld en aangekocht voor particuliere collecties in Italië, Engeland, Frankrijk en Nederland.
www.sannevantongeren.nl